Používateľ tejto služby získa informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb a sociálnej pomoci v obci. Mesto Košice a mestské časti Košíc zabezpečujú sociálnu starostlivosť obyvateľom, spolupracujú s humanitárnymi, charitatívnymi a zdravotníckymi zariadeniami.


Subjekty  a zariadenia sociálnych služieb pôsobiace na území mesta Košice:


Stredisko sociálnej pomoci, Garbiarska 4

 • Zariadenie pre seniorov
 • Denný stacionár
 • Prepravná služba
 • Zariadenie opatrovateľskej služby, Južná trieda 23

 

MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2

 • Opatrovateľská služba
 • Zariadenie opatrovateľskej služby, Ťahanovské riadky 91

 

MČ Košice – Juh, Smetanova 4

 • Opatrovateľská služba
 • Zariadenie opatrovateľskej služby, Mlynárska 1

 

MČ Košice – Západ, Trieda SNP 39

 • Opatrovateľská služba
 • Zariadenie opatrovateľskej služby, Laborecká 1

 

MČ Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7

 • Opatrovateľská služba

 

ARCUS, Skladná 4

 • Zariadenie pre seniorov

 

VIA LUX, Andraščíková 2

 • Zariadenie pre seniorov

 

Homo homini n.o., Kpt. Nálepku 1/U

 • Opatrovateľská služba
 • Prepravná služba

 

Zborová diakonia Cesta nádeje, Mlynská 23

 • Opatrovateľská služba
 • Prepravná služba

 

Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2

 • Opatrovateľská služba, Južná trieda 2
 • Zariadenie pre seniorov, Južná trieda 2
 • Zariadenie opatrovateľskej služby, Južná trieda 2
 • Denný stacionár, Južná trieda 2

 

Seniorka n.o., Hviezdoslavova 7

 • Opatrovateľská služba

 

Svetielko pomoci n.o., Pražská 8

 • Prepravná služba

 

Gréckokatolícka eparchiálna charita, Dominikánske námestie 2A

 • Opatrovateľská služba
 • Prepravná služba


Slovenský zväz telesne postihnutých o.z., Narcisová 20

 • Prepravná služba

 

Košická organizácia vozičkárov Nezávislý život o.z., Talinská 1

 • Prepravná služba

 

Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický  sv. Lukáša n.o., Strojárenská 13

 • Zariadenie opatrovateľskej služby

 

LUX n.o., Opatovská 97

 • Zariadenie pre seniorov

 

Vision plus n.o., Ku potoku 5

 • Zariadenie pre seniorov

 

Zariadenie opatrovateľskej služby Jesienka n.o., Turgenevova 9

 • Zariadenie opatrovateľskej služby

 

Familia n.o, Maloidanská 295/9

 • Zariadenie pre seniorov

 

Komplexné informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb a sociálnej pomoci


Dátum zverejnenia: 16.07.2015

Dátum poslednej zmeny: 20.03.2019

Register zariadení sociálnych služieb

Poplatky

Úhrady za poskytované sociálne služby sú v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. v platnom znení.

Útvar

Referát sociálnych vecí

Kompetencie

Sociálne

Kontakt

Magistrát mesta Košice

Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

spojovateľka: 6419 111

referát sociálnych vecí
Tel: 6419 197
Fax: 6419 190
E-mail: socialne@kosice.sk