Mesto Košice a mestské časti poskytujú informačný servis používateľovi zverejňovaním aktualít spôsobom, ktorý každému umožní zverejnenú informáciu opakovane vyhľadávať a získavať. Tieto informácie môžu byť všeobecného charakteru.

Publikujú sa aktivity, plánované aktivity bez ohľadu na ich autora. Autorom môže byť aj osoba mimo samosprávy, ak jej aktivita má celo komunitný význam alebo významne ovplyvní život v obci.

Rozsah publikovaných aktualít nie je obmedzený, preto záleží na rozhodnutí obce čo bude zverejňovať nad rámec povinných informácií.


K zverejňovaným informáciám môžu byť pridávané prílohy:

  • Formuláre
  • Textové súbory vo formáte: .pdf, .rtf . odf, .txt
  • Obrazové prílohy vo formáte: .gif, .jpeg, .png, .tiff
  • Audio a video súbory definované v štandarde: .rfc, .aiff,
  • Súbory obsahujúce tabuľky vo formáte: .xls, .ods, .csv
  • Formáty pre kompresiu súborov: .zip

Dátum zverejnenia: 16.07.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.09.2018

Aktuality a informačný servis

Legislatíva

Zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Poplatky

Služba nie je spoplatnená 

Útvar

Referát styku s verejnosťou a médiami a hovorcu

Kontakt

Magistrát mesta Košice 
Trieda SNP 48/A 
040 11 Košice

spojovateľka  6419 111

referent pre kanceláriu prvého kontaktu
Telefón: 6419 231   
Fax: 6419 231   
E-mail: kontakt@kosice.sk