Podnikateľský subjekt môže v rámci tejto služby oznámiť osobitné prevádzkové hodiny, požiadať o povolenie nočnej prevádzky alebo o jednorazovú zmenu prevádzkových hodín.

Služba slúži na riadenie procesu povoľovania osobitných prevádzkových hodín. Služba pokrýva celý proces od zadania žiadosti na strane klienta a jej prijatie na strane mestskej časti, cez spracovanie podania až po vytvorenie výstupu služby a poskytnutia povolenia o splnení podmienok k prevádzkovej dobe. Klient je informovaný o prijatí podania na strane úradu a o výsledku samotnej služby. 


Dátum zverejnenia: 24.06.2015

Dátum poslednej zmeny: 13.09.2018

Žiadosť o povolenie jednorazovej prevádzkovej doby

Legislatíva

VZN č. 173: O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice

Štatút mesta Košice

Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

30 dní podľa zákona, reálne cca 5-7 dní

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Útvar

MČ rozvoj

Kompetencie

Kontakt

Mestské časti v Košiciach