Dostupné služby

Infoslužba
Informovanie o náboženských inštitúciách obce

Služba slúži na informovanie občanov náboženských inštitúciách obce na území mesta Košice. Služba poskytuje informácie o náboženských inštitúciách obce logicky členených podľa náboženského vyznania, druhu inštitúcie a ďalších tak, aby občan získal presnú informáciu o hľadanom subjekte.

Oblasti služieb